Content is in your prefered language as well

Switch content

Projektová dokumentace

Ve většině případů dotací pro podnikatele, ale i obcí, bývá povinnou přílohou žádosti projektová dokumentace. Po identifikaci vašeho investičního záměru zajistíme odborné vypracování projektové dokumentace jako prvního pilíře pro úspěšnou žádost o grant z EU.

 

Projektová dokumentace

Ve většině případů dotací pro podnikatele, ale i obcí, bývá povinnou přílohou žádosti projektová dokumentace. Po identifikaci vašeho investičního záměru zajistíme odborné vypracování projektové dokumentace jako prvního pilíře pro úspěšnou žádost o grant z EU.