Content is in your prefered language as well

Switch content

Výběrové řízení

Poskytneme vám potřebné poradenství ve vašich výběrových řízeních, pomůžeme s metodikou a s tím související administrativou tak, aby výběrové řízení proběhlo co nejlépe, progresivně a k vašemu nejlepšímu prospěchu.

 Naše činnosti v průběhu výběrového řízení

Expertní poradenství

Na základě našich zkušeností a v souladu s vašimi požadavky nastavíme podmínky výběrového řízení tak, aby vedlo k výběru té nejvhodnější nabídky.

Organizační a metodické poradenství

Zajistíme, aby jednotlivé etapy výběrového řízení na sebe plynule navazovaly. U těch úkonů, které zůstávají v gesci zadavatele (hodnocení nabídek) poskytujeme metodické poradenství.

Administrativní činnosti

Zahrnují sepsání jak zadávací dokumentace, tak veškerých zpráv, oznámení a rozhodnutí. Vykonáme za vás tedy veškerou administrativu související s výběrovým řízením.

Proces výběrového řízení pak zahrnuje:

 • Zajištění uveřejnění zakázky, vše v souladu s platnou právní legislativou
  a metodikou
 • Doporučení vhodných kvalifikačních předpokladů
 • Doporučení vhodného hodnotícího kritéria a případně i dílčích hodnotících kritérií
 • Zpracování návrhu zadávací dokumentace a následné úpravy zadávací dokumentace na základě konzultací se zadavatelem
 • Zajištění předání či rozeslání zadávací dokumentace určeným dodavatelům a dalším zájemcům o zakázku na základě jejich žádosti
 • Zpracování odpovědí (ve spolupráci se zadavatelem) na případné dotazy
  k zadávací dokumentaci a zajištění jejich rozeslání
 • Přijímání obálek s nabídkami
 • Poradenství při kontrole formálních náležitostí podaných nabídek
 • Organizační a metodické poradenství při posouzení a hodnocení nabídek
 • Zpracování veškerých potřebných zpráv/protokolů (ve spolupráci se zadavatelem)
 • Rozeslání oznámení o výsledku výběrového řízení