Content is in your prefered language as well

Switch content

2021-2027 OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přivede do vývoje českých podniků v dotačním období 2021–⁠2027 více než 80 miliard Kč.

2021-2027 OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přivede do vývoje českých podniků v dotačním období 2021–⁠2027 více než 80 miliard Kč. Třeba na mzdy vývojářů a konstruktérů, výrobní stroje a technologie nebo energetické úspory a efektivní vodní hospodářství. První výzvy se pravděpodobně spustí v únoru 2022. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje
v listopadu tzv. avíza výzev, kde se potencionální žadatelé dozví podmínky a termíny výzev. Hlavní změnou je omezení dotací pro velké podniky. Ty budou bez limitů čerpat pouze v oblastech energetiky, vysokorychlostního internetu nebo spolupráce na vývoji s malými a středními podniky. Vláda by měla koncem září schválit OP TAK. Pak už nebude nic bránit představení informativních avíz pro podnikatele a na začátku roku po schválení Evropskou komisí se programy spustí naostro.