shutterstock-1908717148

Jak si pomoci v energetické krizi?

V současné době celou naši společnost sužují dopady tzv. Energetické krize. Nyní stát nabízí několik programu, kde si žadatelé mohou zažádat o podporu.

shutterstock-2028954719

Fandíme vám dál..

I v příštím roce se kromě podpory na energetické úspory pamatuje na programy, které podporují výzkum a inovace v OP TAK.

F-konzultace-ridicich-organu

KAŽDÁ FÁZE MÁ SVÉHO ODBORNÍKA

Aby pomohl k dosažení vašich záměrů, nalezne PIONS dotační tituly pro všechny uvažované alternativy projektů. Dále stanoví přesná pravidla a zpracuje časový harmonogram pro získání zdrojů z relevantních dotačních programů.