shutterstock-1908717148

Jak si pomoci v energetické krizi?

V současné době celou naši společnost sužují dopady tzv. Energetické krize. Nyní stát nabízí několik programu, kde si žadatelé mohou zažádat o podporu.

shutterstock-2028954719

Fandíme vám dál..

I v příštím roce se kromě podpory na energetické úspory pamatuje na programy, které podporují výzkum a inovace v OP TAK.

F-konzultace-ridicich-organu

KAŽDÁ FÁZE MÁ SVÉHO ODBORNÍKA

Aby pomohl k dosažení vašich záměrů, nalezne PIONS dotační tituly pro všechny uvažované alternativy projektů. Dále stanoví přesná pravidla a zpracuje časový harmonogram pro získání zdrojů z relevantních dotačních programů.

plan-narodni-obnovy-02

PLÁN NÁRODNÍ OBNOVY

Jedním ze zdrojů, který napomůže k resuscitaci ekonomiky po covidové pandemii, je Národní plán obnovy (NPO).

ICT-a-sdilene-sluzby

ICT a sdílené služby – Výzva Digitální podnik

Od 15.9. do 15.11. je otevřena dlouho očekávaná výzva Digitální podnik, která je primárně určena pro MSP, kteří chtějí získat podporu na zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny.