shutterstock-401845456

Výběrové řízení

Poskytneme vám potřebné poradenství ve vašich výběrových řízeních, pomůžeme s metodikou a s tím související administrativou tak, aby výběrové řízení proběhlo co nejlépe, progresivně a k vašemu nejlepšímu prospěchu.

shutterstock-255215563

Ekonomické analýzy a marketingové studie

Zpracování ekonomických analýz na míru, zpracování účetních výkazů a daňové problematiky včetně komunikace s úřady, v neposlední řadě zajištění finanční kontroly pomocí auditu.

shutterstock-217322944

Monitoring dotačních příležitostí

Na základě požadavku pro vás budeme průběžně monitorovat dotace z EU pro podnikatele, ale také z národních programů tak, aby vám tyto informace sloužily k relevantním rozhodnutím při dalším rozvoji vaší společnosti. V neposlední řadě naše služby jsou vhodné i pro obecní samosprávu.