Content is in your prefered language as well

Switch content

Zprostředkování komunikace se státní správou a samosprávou

Pomůžeme vám s komunikací s orgány státní správy a samosprávy v oblastech jako například: územní řízení, stavební povolení, EIA, zařazení vašeho projektu do IPRM, informační servis pro investory (vhodnost lokality, průmyslové zóny, infrastruktura, majetkoprávní vztahy) a další.

Zprostředkování komunikace se státní správou a samosprávou

Pomůžeme vám s komunikací s orgány státní správy a samosprávy v oblastech jako například: územní řízení, stavební povolení, EIA, zařazení vašeho projektu do IPRM, informační servis pro investory (vhodnost lokality, průmyslové zóny, infrastruktura, majetkoprávní vztahy) a další.