Služby

Pomáháme malým a středním podnikům, velkým společnostem, veřejnému sektoru a neziskovým organizacím realizovat jejich projekty. Primárně skrze zdroje získané z dotačních programů EU.

Analýza grantových titulů

Základem budoucího úspěchu je důkladná znalost vaší firmy, vašich plánů,vizí a cílů,ať již v krátkodobém, či dlouhodobém horizontu. Na základě těchto informací nalezne PIONS pro vaše záměrydotační tituly z EU či národní dotace pro všechny uvažované alternativy projektů. Dále také stanoví přesná pravidla a zpracuje časový harmonogram pro získání zdrojů z relevantních dotačních grantů.

Konzultace u řídících orgánů

Poté, co je analyzován vhodný dotační titul, například dotace z EU pro začínající podnikatele, přistoupí PIONS ke zpracování dotační žádosti na míru. Důležitá je odborná znalost podmínek dotačníchtitulů pro projektový záměr.Samozřejmostí je komunikace se státní správou a samosprávou.

Zpracování projektu

Příprava a zpracování dotační žádosti pro podnikatele včetně příloh pro vybrané dotační tituly včetně: ekonomických rozborů a plánování (v úzké spolupráci s odbornými pracovníky klienta a dalšími potenciálně se účastnícími subjekty), technické projektové dokumentace (v útlé spolupráci s klientem a jeho případnými partnery), konzultace postupu i žádosti jako takové se zástupci hodnotících orgánů a sledování procesů hodnocení žádosti v komisích a orgánech hodnotící instituce. Zajištění energetického auditu (zajišťujeme prostřednictvím našich energetických auditorů,kteřímají s touto oblastí bohaté zkušenosti).

Naše činnosti v průběhu výběrového řízení
Expertní poradenství
Na základě našich zkušeností a v souladu s vašimi požadavky nastavíme podmínky výběrového řízení tak, aby vedlo k výběru té nejvhodnější nabídky. Máme bohaté zkušenosti s administrací výběrovýchřízení, které podléhají dotacím z EU pro podnikatele.

Kontaktní formulář

contact_informations
Sídlo a korespondenční adresa:Mučednická 3, 616 00 Brno
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68298
Telefon: +420 777 133 294
E-mail: info(na)pions(tecka)cz
ID datové schránky: 9jtvt7m
IČO: 29250331
DIČ: CZ29250331
Bankovní spojení:
5719309001/5500 (Raiffeisenbank)