Content is in your prefered language as well

Switch content

Výběrová řízení

Poskytneme potřebné poradenství ve vašich výběrových řízeních. Pomůžeme vám s metodikou a související administrativou tak, aby výběrové řízení proběhlo hladce, progresivně a k vašemu nejlepšímu prospěchu.

 Naše činnosti v průběhu výběrového řízení

Expertní poradenství

Na základě našich zkušeností a v souladu s vašimi požadavky nastavíme podmínky výběrového řízení tak, aby vedlo k výběru té nejvhodnější nabídky.

Organizační a metodické poradenství

Zajistíme, aby na sebe jednotlivé etapy výběrového řízení plynule navazovaly. U těch úkonů, které zůstávají v gesci zadavatele (hodnocení nabídek), poskytujeme metodické poradenství.

Administrativní činnosti

Zahrnují sepsání jak zadávací dokumentace, tak veškerých zpráv, oznámení a rozhodnutí. Vykonáme za vás tedy veškerou administrativu související s výběrovým řízením.

Proces výběrového řízení zahrnuje:

 • Uveřejnění zakázky v souladu s platnou právní legislativou
  a metodikou
 • Doporučení vhodných kvalifikačních předpokladů
 • Doporučení vhodného hodnotícího kritéria, případně i dílčích hodnotících kritérií
 • Zpracování návrhu zadávací dokumentace a její následné úpravy na základě konzultací se zadavatelem
 • Předání či rozeslání zadávací dokumentace určeným dodavatelům a dalším zájemcům o zakázku na základě jejich žádosti
 • Zpracování odpovědí (ve spolupráci se zadavatelem) na případné dotazy
  k zadávací dokumentaci a jejich rozeslání
 • Příjem obálek s nabídkami
 • Poradenství při kontrole formálních náležitostí podaných nabídek
 • Organizační a metodické poradenství při posouzení a hodnocení nabídek
 • Zpracování veškerých potřebných zpráv a protokolů (ve spolupráci se zadavatelem)
 • Rozeslání oznámení o výsledku výběrového řízení