Content is in your prefered language as well

Switch content

Dotační příležitosti: Samospráva

Trápí vás zanedbané komunikace, objekty občanské vybavenosti či nedostatek zeleně v obci? Níže naleznete inspiraci a možnosti financování z dotačních programů.

Dotace ve výši 50% až 100%

Dotace pro samosprávu například na:

 • místní komunikace
 • sportoviště (školní hřiště, školní tělocvičny, sportoviště pro kluby)
 • dopravní stavby (terminály, cyklostezky, parkoviště, zastávky)
 • nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy
 • veřejné budovy (kulturní domy, multifunkční domy, obecní úřady)
 • školská zařízení (mateřské, základní a střední školy)
 • veřejná prostranství
 • atraktivity cestovního ruchu (památky, muzea, doprovodná infrastruktura)
 • sociální bydlení a bydlení pro seniory
 • brownfields
 • eGovernment

Programy, které Vám mohou pomoci s Vaším projektem

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
 • Národní sportovní agentura (NSA)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
 • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
 • Ministerstvo financí (MF) a další