Jak si pomoci v energetické krizi?

V současné době celou naši společnost sužují dopady tzv. Energetické krize. Nyní stát nabízí několik programu, kde si žadatelé mohou zažádat o podporu.


Jak si pomoci v energetické krizi?

V současné době celou naši společnost sužují dopady tzv. Energetické krize. Nyní stát nabízí několik programu, kde si žadatelé mohou zažádat o podporu například na FVE, zateplení objektu, výměnu oken, tepelná čerpadla, LED osvětlení, nové rozvody či modernizaci výrobních a technologických procesů. Národní plán obnovy od března tohoto roku vyhlásil výzvu na FVE s akumulací/bez akumulace s dotací 35 %, výzva byla prodloužena do 30.11. 2023, nyní MPO vyjednává s Evropskou komisí o další finanční prostředky pro velký zájem žadatelů, podrobnosti viz  MPO vyhlašuje I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy | MPO.  Další možností pro potencionální žadatele o FVE, kteří nestihli NPO je Modernizační fond, konkrétně program RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp s dotací až 50 %. Zde můžete svoji FVE realizovat i tzv. na zelené louce, což NPO vylučuje, podmínka je, že se nejedná o zemědělskou půdu. Program je otevřen do 15.3.2023 podrobnosti na Detail výzvy – SFŽP ČR (sfzp.cz) Konečně aktuálně asi nejznámější program OP TAK Úspory energie I, kde žadatel může získat dotaci v rozmezí 35 % až 65 % dle regionu. Výzva je otevřena do 30.11.2023 a žadatel může žádat téměř na vše co souvisí s energetickou úsporou, podrobnosti na Úspory energie – výzva I – API (agentura-api.org) Naše společnost je připravena Vám pomoci s Vašim projektem na úsporu energií, to znamená od projektové činnosti, energetického posudku až po dotační kolečko včetně administrace výběrového řízení.