Content is in your prefered language as well

Switch content

KAŽDÁ FÁZE MÁ SVÉHO ODBORNÍKA

Aby pomohl k dosažení vašich záměrů, nalezne PIONS dotační tituly pro všechny uvažované alternativy projektů. Dále stanoví přesná pravidla a zpracuje časový harmonogram pro získání zdrojů z relevantních dotačních programů.

 

Každá fáze má svého odborníka

Základem budoucího úspěchu je důkladná znalost vaší firmy, vašich plánů, vizí a cílů, ať již v krátkodobém, či dlouhodobém horizontu. Na základě těchto informací nalezne PIONS pro vaše záměry dotační tituly pro všechny uvažované alternativy projektů. Dále také stanoví přesná pravidla a zpracuje časový harmonogram pro získání zdrojů z relevantních dotačních programů. Kvalita naší práce se odvíjí od týmu odborníků. Při spolupráci s námi vám můžeme garantovat flexibilitu,  preciznost a nasazení.

  • Pro vybrané dotační tituly projektoví manažeři připraví a zpracují dotační žádosti včetně příloh. Jde zejména o zajištění ekonomických rozborů a plánování (v úzké spolupráci s odbornými pracovníky klienta a dalšími potenciálně se účastnícími subjekty), technické projektové dokumentace (v těsné spolupráci s klientem a jeho případnými partnery) a konzultací postupu i žádosti jako takové se zástupci hodnotících orgánů. V neposlední řadě se pak staráme o sledování procesů hodnocení žádosti v komisích a orgánech hodnotící instituce.

  • Zajištění energetického auditu (prostřednictvím našich energetických auditorů, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti).

  • Dotační manažeři hlídají projekt po celou dobu realizace a zajistí komunikaci směrem k řídicím orgánům (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, závěrečné vyhodnocení, audit). Průběžně sledujeme vývoj projektu.

  • Odborníci na veřejné zakázky zajistí v souladu s vašimi požadavky nastavení podmínek výběrového řízení tak, aby vedlo k výběru té nejvhodnější nabídky.

Naše práce nás baví, motorem jsou naši spokojení klienti. Buďte mezi nimi i VY. Máme prokazatelné výsledky. Pro naše klienty jsme zajistili dotace v celkové výši přesahující 1 miliardu korun.