Content is in your prefered language as well

Switch content

Dotační příležitosti: Venkov

Uvažujete o podnikání v zemědělství, lesnictví či jiné podnikatelské aktivitě na venkově? Níže naleznete inspiraci a možnosti financování z dotačních programů.

Dotace ve výši 40% až 70%

Dotace pro venkov například na:

  • rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
  • investice do rozvoje lesních oblastí
  • ekologické zemědělství
  • podpora mladých zemědělců
  • podpora a zvýšení biologické rozmanitosti
  • rozvoj nezemědělských činností na venkově

Programy, které Vám mohou pomoci s Vaším projektem

  • Program rozvoje venkova (PRV)
  • Ministerstvo zěmědělství (MZe)