Fandíme vám dál..

I v příštím roce se kromě podpory na energetické úspory pamatuje na programy, které podporují výzkum a inovace v OP TAK.


Fandíme vám dál...

I v příštím roce se kromě podpory na energetické úspory pamatuje na programy, které podporují výzkum a inovace v OP TAK, jako například program
Aplikace: Průmyslový výzkum a experimentální vývoj, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě: poloprovozu, ověřené technologie, užitného vzoru, průmyslové vzoru, prototypu, funkčního vzorku nebo software , kde byla prodloužena výzva do 31.1.2023 více na Aplikace – API (agentura-api.org) nebo programy Inovační vouchery: Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: zveřejnění přihlášek vynálezů; registrace užitných vzorů; registrace průmyslových vzorů; registrace ochranných známek a na to navazující program Inovace: Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) či Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) nebo program
Potenciál, který je vhodný pro vybudování vlastního výzkumného střediska, či program Klastry: Podpora posílení kapacit klastrových organizací za účelem poskytování specializovaných podpůrných služeb s vyšší přidanou hodnotou pro MSP a vytváření strategických mezioborových či přeshraničních partnerství, konečně je pamatováno i na Digitální podnik či Technologie s důrazem na digitalizaci. OP TAK v příštím roce připravuje i mnoho jiných výzev např. Marketing, Poradenství nebo Úspory vody. Přehled předpokládaných výzev naleznete na harmonogram-vyzev-2023-1.pdf (agentura-api.org) Naše společnost Vám nabízí více než 12 let zkušeností s dotčenou problematikou.